Multifunkční hřiště s ledovou plochou

Multifunkční hřiště s ledovou plochou

Popis:

Zároveň město pokračuje v přípravě záměru vybudovat kluziště, respektive multifunkční hřiště s ledovou plochou za sportovní halou na ul. Dukelská. Sportoviště o rozměrech 22 x 45 metrů bude v zimě sloužit jako ledová plocha, v létě se na něm bude hrát basket, florbal, volejbal a další míčové sporty. Realizačně je projekt nachystaný na rok 2021.

Výstavba celého komplexu byla rozdělena do několika etap. Zpracována je projektová dokumentace tzv. nulté etapy, jejíž náklady jsou odhadnuty na cca 22 milionů korun s DPH. Její součástí je umístění trafostanice a samotného sportoviště včetně mantinelů, kluziště, pokladny, dílčího oplocení a technologie chlazení. Počítá se přitom s využíváním stávajícího zázemí fotbalové tribuny, kde se nachází bufet, šatny, WC i zázemí rolby. Město již požádalo o vydání stavebního povolení. Další etapy jsou výhledové a lze je časově kombinovat. Sportoviště by se tak do budoucna mohlo rozšířit o vlastní zázemí, zastřešení nebo třeba další hřiště.

Myšlenkou multifunkčního hřiště se vedení města Jeseník intenzivně zabývá od podzimu 2019 ve spolupráci s místní průmyslovou školou. Záměr výstavby hřiště schválilo zastupitelstvo v únoru loňského roku. Jeho umístění je v souladu s vypracovanou koncepcí sportovišť na ulici Dukelská.

Stav:
příprava

Ke stažení
Fotografie
Plán areálu
Vizualizace
Vizualizace zázemí