Multifunkční hřiště s ledovou plochou

Multifunkční hřiště s ledovou plochou

Popis:
Výstavba multifunkčního hřiště s ledovou plochou o rozměrech 22x45 m na Dukelské ulici za městskou sportovní halou. V létě by sloužilo pro různé sporty, jako např. pro florbal, volejbal, in-line hokej či košíkovou, v zimě pak bruslařům. Investici lze rozdělit do několika etap, které lze různě kombinovat, přitom se však nijak nepodmiňují. Nejdůležitější je nultá etapa, která představuje vybudování samotného sportoviště s technologií chlazení a zřízení nové trafostanice. Pro zázemí hřiště s celoročním provozem se prozatím počítá s využitím prostor fotbalové tribuny, kde kromě sociálního zařízení může najít místo i rolba pro úpravu ledu. Projekt jako celek je etapizován, nultá etapa přijde odhadem na 16 milionů korun. Další dílčí etapy mohou následovat, například výstavba nového zázemí, případně zastřešení, nebo dobudování dalších sportovišť. 

Myšlenkou multifunkčního hřiště se vedení města Jeseník intenzivně zabývá od podzimu loňského roku ve spolupráci s místní průmyslovou školou, v jejíž blízkosti má vzniknout. Umístění plánovaného hřiště je v souladu s vypracovanou koncepcí sportovišť na ulici Dukelská, která je centralizuje do jednoho areálu, čímž vznikají synergie při jejich provozování. V této části města je sportovcům a široké veřejnosti k dispozici městská sportovní hala, fotbalová hřiště a městské koupaliště s wellness. Navíc je tento areál dobře dostupný, v blízkosti je parkoviště i cyklostezka.

Stav:
příprava

Fotografie
Plán areálu
Vizualizace
Vizualizace zázemí