Dopravní situace U Pradědu

Dopravní situace U Pradědu

Popis:
Předmětem zakázky je zpracování dopravní studie na posouzení všech vlivů při možných řešení změn v dané lokalitě těchto dvou stykových křižovatek, a to z hlediska urbanistického, dopravně technického a ekologického. Nutno se ve studii zabývat širšími vztahy jako i pěší a cyklistickou dopravou. Dopravní studie by měla být zpracována i jako možný podklad pro dílčí změnu územního plánu města Jeseníku. V současné době jsou ulice Dukelská a Poštovní napojené na Lipovskou ulici jako dvě odsazené stykové křižovatky (odsazení cca 40m). Navrhované varianty musí řešit směrové úpravy napojení místních komunikací, které nyní způsobují dopravní problémy (nedostatečné rozhledy, z důvodu levého odbočení zablokování přímého průjezdu, krátký úsek mezi dvěma stykovými křižovatkami). Variantní řešení je navrženo v základním druhu křižovatky úrovňové. Křižovatka mimoúrovňová není v daném území variantou řešení.

Stav:
zpracována studie

Studie k nahlédnutí níže. Z důvodu velikosti neobsahuje uveřejněný materiál všechny podklady, celá studie bude k nahlédnutí pod předchozí dohodě na Oddělení investic.

Ke stažení