Stav k 20.03.2020

V současné době skončily výkopové práce v blízkosti vily Elis, veřejnosti je k dispozici průjezd jednosměrky z ul. Lipovská do ul. Puškinova, a to okolo vily Elis směrem k mateřské školce pod vlakovým nádražím. Naopak je uzavřena spodní část ul. Tyršova s tím, že nejnutnější přístup pro vozidla je umožněn přes pravou polovinu vozovky. V levé polovině probíhá skrývka starých konstrukčních vrstev, úprava pláně, výkopy drenáží, napojování nových uličních vpustí.

Pro pěší je průchozí celá ulice kromě chodníčku ve svahu k nádraží, který je uzavřen. Chodník u vily Elis směrem k ul. Puškinova je částečně rozkrytý kvůli úpravě inženýrských sítí, proto prosíme občany, aby byli obezřetní. Pokud nenastanou zvláštní okolnosti a překážky v souvislosti s všeobecně vyhlášenou krizovou situací, je v plánu dále postupovat s pracemi převážně v levé polovině uličního prostoru (kladení obrub, navážky konstrukčních vrstev) včetně realizace veřejného osvětlení pod vlakovým nádražím. Vzhledem k přípravám pokládky obrub chodníku v rozkryté levé části ulice prosíme chodce, aby využili pravou stranu.

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu