Stav k 11.03.2020

Úplná uzavírka horního úseku Tyršovy ulice pod vlakovým nádražím. Po odfrézování asfaltového krytu vozovky, vybourání obrub a částečném rozebrání chodníků zhotovitel v tomto týdnu přechází do další etapy. V současné době jsou již prováděny výkopové práce kanalizace za křižovatkou u vily Elis, proto je zde plná uzavírka. Ve spodní části ulice sice probíhá odkop konstrukčních vrstev vozovky, avšak pouze do poloviny šířky (v rámci pracovního místa), takže druhá polovina cesty je průjezdná pouze s omezením. Pro všechny je tak nyní možný příjezd ke zdravotnickým zařízením i do restaurace vily Elis od ulice Vodní a Gogolova, s možným výjezdem (odbočení vlevo) na ulici Lipovskou. Při průjezdu ulicí je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a vnímat skutečnost, že se jedná o průjezd staveništěm.