Důležité kontakty

Důležité kontakty

INFORMAČNÍ LINKY:

  • Ministerstvo zdravotnictví - linka ke koronaviru: 1212
  • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje:
    585 719 719 (denně 9:00-19:00)
  • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
  • Krizová linka pro seniory nad 65 let: 800 160 166, 800 157 157, 800 200 007
  • Linka pomoci seniorům v izolaci (Anděl na drátě): 800 555 655
  • Linka pro rodinu a školu: 116 000
  • Coronavirus hot line for English speakers: +420 704 856 135, +420 704 856 136 
  • The Centre for Integration of Foreigners: +420 725 339 389

WEBOVÉ STRÁNKY:

OSTATNÍ INFORMACE