Důležité kontakty

Důležité kontakty

INFORMAČNÍ LINKY:

 • Ministerstvo zdravotnictví - linka ke koronaviru: 1212
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje:
  585 719 719 (denně 9:00-19:00)
 • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
 • Krizová linka pro seniory nad 65 let: 800 160 166, 800 157 157, 800 200 007
 • Linka pomoci seniorům v izolaci (Anděl na drátě): 800 555 655
 • Linka pro rodinu a školu: 116 000
 • Coronavirus hot line for English speakers: +420 704 856 135, +420 704 856 136 
 • The Centre for Integration of Foreigners: +420 725 339 389
 • Senior linka Jeseník: +420 728 546 399 (8:00-14:00 v pondělí až pátek) 

WEBOVÉ STRÁNKY:

OSTATNÍ INFORMACE