Stav k 27.03.2020

Aktuálně je možný průjezd ulicí Tyršova jak od ul. Vodní, tak od ul. Lipovská, standardně ve směru k ul. Puškinova. Nadále platí pro vozidla omezení stání a zastavení s přihlédnutím na možnost krátkodobé překážky, z důvodu nakládky odkopávek. Přes problematické období, stěžující práci např. nošením roušek, stavba postupuje. Pracující četa se nyní pohybuje zhruba v místech zadního vchodu nemocnice.  Pokračuje se zejména v úpravě pláně, pokládce drenáží, navážkách konstrukčních vrstev a přípravě pokládky nových žulových obrubníků v levé polovině ulice. Pro chodce je vymezen průchod stavbou co nejvíce na pravé straně. V tomto duchu bude realizace stavby pokračovat také v příštím týdnu.       

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu