Pomoc pro podnikatele

Pomoc pro podnikatele

PROGRAM ANTIVIRUS

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Nucené omezení provozu a karanténa – v případě karantény pobírá zaměstnanec 60%, v případě uzavření provozu pobírá zaměstnanec 100%; příspěvek zaměstnavatelům činí 80%
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku koronaviru – náhrada mzdy pro zaměstnance 60% – 100%; příspěvky zaměstnavatelům činí 60%
 • Více informací získáte zde či návod na podání zde
 • Podání žádostí se řeší skrze Úřad práce
 • Program se rozbíhá dne 6. 4. 2020

PROGRAM COVID II

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
 • 1. kolo žádostí ukončeno, 2. kolo bude spuštěno od 20.04.2020
 • Podpora formou „záruk“ – stát se zaručí za komerční úvěry podnikatelů – banky tímto získají jistotu a nepřestanou podnikatelským subjektům půjčovat peníze
 • Finanční příspěvek: celková výše vyplaceného finančního příspěvku na úroky je dle výše zaručovaného úvěru: 30 % u úvěrů do 500 tis. Kč (max. 150 tis. Kč), 20 % u úvěrů ve výši od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (max. 250 tis. Kč) a 15 % u úvěrů nad 1 mil. Kč
 • Zaručovaný komerční úvěr možno využít pouze na provozní náklady
 • Informace k programu COVID II zde.

ÚLEVY PODNIKATELŮM

 • Ministerstvo financí - Základní informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ ve výši 25 tisíc Kč naleznete zde.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Základní informace k ošetřovnému naleznete zde.
 • Společnost ČEZ uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní lidem odklad plateb za energie. Více zde.

PODPORA MĚSTA JESENÍK

 • Město Jeseník se rozhodlo podpořit místní podnikatele celkovou částkou 470 tis. Kč. Více informací o získání podpory ZDE.

Všechna opatření a pomoc Ministerstva pro místní rozvoj při pandemii Covid-19

Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o koronaviru

Instituce, které nabízí pomoc místním podnikatelům:

Město Jeseník
Město Jeseník nabízí pomocnou ruku jesenickým podnikatelům a živnostníků. Napište nám na pomoc@mujes.cz a budeme společně řešit, co pro Vás můžeme udělat.

Okresní hospodářská komora Jeseník
Možnost spolupráce a pomoci místním podnikatelským subjektům. Kontakt na tel. 602 745 273 nebo ohk@jesenik.com. Další informace na www.ohk.jesenik.com

Inovační centrum Olomouckého kraje 
Možnost spolupráce a pomoci místním podnikatelským subjektům. Pro oblast Jesenicka je Vám k dispozici zástupce Kamil Kavka. Kontakt na tel. 737 941 163 nebo kavka.kamil@gmail.com.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s.
Možnost spolupráce a pomoci místním podnikatelským subjektům v oblastech jako např. náhrady mezd zaměstnancům skrze karanténní opatření, povinnost uzavřít provoz na základě krizového opatření, omezení dostupnosti výrobků, služeb, atd. 
Mgr. Vendula Poláchová – 724 830 700, polachova@masjesenicko.cz
Mgr. Lucie Kačor – 739 462 773, kacor@masjesenicko.cz
Zdeněk Nagy, DiS. – 730 511 866, nagy@masjesenicko.cz

OK4Inovace
Konzultace a metodická pomoc při podávaní žádostí o podporu ze strany státu (např. program Antivirus, Czech Rise Up apod.). Aktuální informace ZDE. Kontakt na info@ok4inovace.cz nebo 725 468 700.

CzechInvest
Jak podnikat v době šíření koronaviru? Jaké finanční i nefinanční podpůrné nástroje stát nyní nabízí? Jaké další dotace jsou ještě k dispozici? A kde najdu „Rozcestník podpory firem“ s pravidelně aktualizovanými informacemi? I na tyto otázky vám odpoví tým profesionálů agentury CzechInvest, a to v každém kraji a zdarma. Kontaktujte regionální kancelář CzechInvestu na olomouc@czechinvest.org nebo 296 342 984.