Stav k 24.04.2020

Stavba je aktuálně ve fázi 3. etapy. Pracovníci zhotovitele se převážně pohybují ve spodním úseku ul. Tyršova, kde se přesunuly práce z levé na pravou polovinu uličního prostoru (křižovatka ul. Alšova). Ulice směrem k nádraží je průjezdná po levé straně. V pravé polovině stavby se dokončuje pokládka kabelů veřejného osvětlení, zahájily se výkopy pro úpravu pláně a následně bude navážena štěrkodrť konstrukčních vrstev. V nejbližších dnech se kromě těchto prací plánuje pokládka obrub a příprava konstrukce chodníku na levé straně, v blízkosti nemocnice a dokončení dláždění chodníku ve svahu u vlakového nádraží. Vzhledem k provádění nových rozvodů veřejného osvětlení, bylo nutné provést odpojení a demontáž stávajícího vedení. Dále oddělení investic upozorňuje na možné překážky u výjezdu z ul. Tyršova do ul. Puškinova, kde jiný zhotovitel provádí práce ve vozovce.

Fotografie
P1230547.jpg
P1230549.jpg
P1230565.jpg
P1230585.jpg
P1230588.jpg
Obrázek bez názvu