Dotace z rozpočtu města 2020

Pro stažení dokumentů využívejte prohlížeče Firefox, Chrome nebo IE11+.

Dotační politika města 2020
Město Jeseník poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený zpravidla veřejně prospěšný účel uvedený v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci vyhlášeného dotačního programu, nebo na základě individuální žádosti.

Aktuální informace:
Zastupitelstvo města Jeseník na svém 6. zasedání konaného dne 31.10.2019 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník a vyhlásilo Dotační programy na rok 2020. Žádost je podána včas, je-li podána v písemné podobě na podatelnu města a v elektronické podobě na kontakt uvedený níže v poslední den stanoveného termínu. Způsob podání je více specifikován v jednotlivých dotačních programech. Rozhodující je datum doručení žádosti na podatelnu. Žádosti vyplněné v elektronickém formuláři, který bude zveřejněn na přelomu měsíce listopad/ prosinec zasílejte na e-mailové kontakty viz níže, dle zařazení do dotačního programu.

Zahájení přijmu žádostí:  09.12.2019
Ukončení příjmu žádostí:  07.01.2020 do 14 hodin

ŽÁDOSTI JSOU KE STAŽENÍ U JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ. Pro vyplňování formuláře je potřeba mít stažený program ADOBE READER

KONTAKT:

  • Dotační program na podporu sportu, akcí a individuálních žádostí (mimo sociální oblast):
    Eva Nerušilová (oddělení školství), tel.: +420 584 498 524, eva.nerusilova@mujes.cz  
  • Dotační program na podporu sociálních služeb 2020 a individuální žádosti (sociální oblast):
    Bohumila Ptáčková (odbor sociálních věcí a zdravotnictví), tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz

ARCHIV