Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

Popis:
Cílem projektu je zkvalitnění stávajících sociálních služeb poskytovaných ve městě Jeseník (noclehárna pro muže, azylový dům, nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy). Realizací stavebních úprav hospodářské budovy, která tvoří technické zázemí azylového domu na ul. Otakara Březiny, se zkvalitní poskytované sociální služby tamním uživatelům. Důvodem realizace předmětného projektu je havarijní stav střechy objektu, který ohrožuje celý objekt a omezuje jeho funkčnost. Bez tohoto zázemí by nebylo možné služby provozovat.

Dotace: 

„Integrovaný regionální operační program“

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu