Územní plán Jeseník

Územní plán je přístupný v online verzi v Mapové aplikaci Marushka.

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Jeseník

25.07.2013

ZM 24/1073/2013

OOP č.j. MJ/26342/192/2009/OSMI/Vý

21.08.2013

Změna č.1

19.04.2018

ZM 22/1072/II./2018

MJ/17456/2018/OSUUP/Kaš

01.06.2018

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ DOKUMENTACE

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník v uplynulém období 2018 - 2021

součástí jsou Pokyny pro zpracování  návrhu Změny č. 3  Územního plánu Jeseník

(vyvěšeno od 31.12.2021 do 01.02.2022)

Veřejná vyhláška

Zpráva o uplatňování

Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 3 ÚP Jeseník