Technická mapa

Digitální technická mapa města (DTMM) je účelovým mapovým dílem velkého měřítka s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav. Tvoří ji mapa povrchové situace a mapa tras inženýrských sítí. Město Jeseník buduje DTMM od devadesátých let minulého století postupným měřením území města a zapracováním starších podkladů. Data jsou pořizována ve 3. třídě přesnosti, v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Aktuální DTMM je k nahlédnutí zde (vrstva Technická mapa)

Manuály a informace pro zpracovatele geodetických měření:

Směrnice DTMM

Pokyny pro tvorbu DTMM

datový model DTMM

Pravidla pro poskytování dat

Protokol o převzetí dat (příloha č.3)

ceník dat

knihovny buněk a uživatelských stylů čar pro Microstation

zakládací výkres Microstation

tabulka barev