Bělá pod Pradědem

Územní plán Bělá pod Pradědem

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Bělá pod Pradědem

16.12.2009

ZO/18/315/2009

OOP č.j. MJ/28772/2007/OSMI/Vý

25.1.2010

Změna č.1

25.9.2013

ZO/18/293/2013

OOP č.j. OBPP/0999/2013

24.10.2013

  Textová část

Opatření obecné povahy

Textová část ÚP

Tabulka regulace

Grafická část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Doprava

Elektro

Plyn

Kanalizace

Voda

Zemědělský půdní fond 1

Zemědělský půdní fond 2

Zemědělský půdní fond 3

Zemědělský půdní fond - legenda 

Změna č. 1

Textová část

Textová část ÚP

Grafická část

Širší vztahy

Koordinační výkres

Hlavní výkres

Doprava

Zemědělský půdní fond