Javorník

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP Javorník

18.3.2013

ZM/14/7/2013

OPP č.j.: MEJV/791/2013

18.4.2013

    Změna č.1

9.12.2020

ZM/12/5/2020

OOP č.j.: 12/5/20

10.3.2021

Mapová aplikace


Textová část

Opatření obecné povahy

Tabulka ZPF

Grafická část

Základní členění

Širší vztahy

Koordinační výkres

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby

Technická infrastruktura

Zemědělský půdní fond