Vápenná

Územní plán obce Vápenná

Dokumentace

Schválení

Č. usnesení

OZV/OOP

Účinnost

ÚP obce Vápenná

11.3.2002

OZV č. 3/2002

26.3.2002

Změna č.1

6.4.2011

ZO 2/8/2011 

OOP č.j. MJ/43804/2009/63/OSMI/Vý

4.5.2011

Textová část

Obecně závazná vyhláška

Grafická část

Hlavní výkres část A

Hlavní výkres část B

Regulativy, zónace část A

Změna č. 1

Textová část

Opatření obecné povahy

Tabulková část - zemědělský půdní fond

Grafická část

Širší vztahy

Hlavní výkres čast A

Hlavní výkres čast B

Doprava čast B

Energetika čast A

Energetika čast B

Veřejně prospěšné stavby a opatření část A 

Zemědělský půdní fond část A

Zemědělský půdní fond část B