Nařízení města 1/2012

kterým se vydává tržní řád

Celé nařizení zde

Rada města Jeseníku se na svém zasedání dne 5.9.2012 usnesením č. 2204 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: