Obecně závazná vyhláška 3/2015

o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranství