Obecně závazná vyhláška 3/2016

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Jeseník.