Obecně závazná vyhláška 1/2017

o zrušení obecně závazných vyhlášek města