Obecně závazná vyhláška 3/2012

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti