Nařízení města 2/2011

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001 STANOVENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE PRO JEJICH MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVÁNÍM SNĚHU A NÁLEDÍ