Předchozí | Dalšístrana / 3 24-48 z 54 usnesení
2011

NAŘÍZENÍ MĚSTA 3/2011

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků  

2010

Obecně závazná vyhláška 5/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Obecně závazná vyhláška 1/2010

kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 8/2007, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný pohyb psů na území města Jeseníku    

2009

NAŘÍZENÍ MĚSTA 2/2009

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

NAŘÍZENÍ MĚSTA 1/2009

jímž se mění nařízení města Jeseník č. 3/2007  - kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 

2008
2007

NAŘÍZENÍ MĚSTA 4/2007

 kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001, o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

NAŘÍZENÍ MĚSTA 3/2007

kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 

Obecně závazná vyhláška 12/2003

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 6/98, o vyhlášení závazných částí Územního plánu města Jeseník

Předchozí | Dalšístrana / 3 24-48 z 54 usnesení