Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
 Aktuální chod městského úřadu vzhledem k nařízením Vlády ČR

Úřední hodiny městského úřadu: pondělí 8:00-13:00 a středa 12:00-17:00, a to jen na základě předchozí objednávky (email, telefon, objednávkový systém). Mimo úřední hodiny jsou budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny. Pokud to lze, k vyřizování svých záležitostí využívejte prosím prostředky komunikace na dálku.

 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 447
 Emaileva.michalcakova@mujes.cz
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 17:00
Úterýdle domluvy
Středa08:00 - 17:00
Čtvrtekdle domluvy
Pátekdle domluvy
Zaměstnanci oddělení
pověřená vedením Oddělení sociálně právní ochrany dětí
584 498 447
eva.michalcakova@mujes.cz
kancelář 444 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10, Jeseník
kurátor pro děti a mládež (sociální pracovník)
584 498 454
veronika.koci@mujes.cz
kancelář 439 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
administrativní pracovník
584 498 429
veronika.orlova@mujes.cz
kancelář 444 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 419
ivana.pelcova@mujes.cz
kancelář 438 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 448
dagmar.polackova@mujes.cz
kancelář 440 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
administrativní pracovník - náhradní rodinná péče
584 498 445
olga.tomaskova@mujes.cz
kancelář 444 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 449
hana.luxova@mujes.cz
kancelář 436 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 457
jaroslava.manurova@mujes.cz
kancelář 434 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
náhradní rodinná péče (sociální pracovník)
584 498 450
renata.procházková@mujes.cz
kancelář 443 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 453
petra.jarosova@mujes.cz
kancelář 435 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
kurátor pro děti a mládež (sociální pracovník)
584 498 464
katerina.vseteckova@mujes.cz
kancelář 439 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
náhradní rodinná péče (sociální pracovník)
584 498 441
monika.janikova@mujes.cz
kancelář 443 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
terénní sociální práce - (sociální pracovník)
584 498 471
anna.svozilova@mujes.cz
kancelář 437 - 4. podlaží B, IPOS - Karla Čapka 1147/10
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Popis činnosti oddělení

Oddělení sociálně právní ochrany dětí v přenesené působnosti zejména:

realizuje opatření na ochranu dětí:

 • podává návrhy soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti
 • podává návrhy na nařízení, prodloužení, přemístění nebo zrušení ústavní výchovy
 • podává návrhy na vydání rozhodnutí o splnění podmínek nezájmu rodičů o dítě, v jehož důsledku se k osvojení dítěte nevyžaduje souhlas rodičů
 • přijímá opatření na ochranu dítěte, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku
 • podává návrhy soudu na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen či narušen
 • poskytuje součinnost při výkonu předběžného opatření
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka dítěte a provádí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v zastoupení dítěte v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo kdy se ustanovený poručník dosud neujal své funkce
 • vydává písemný souhlas s pobytem dítěte s nařízenou ústavní výchovou u rodičů nebo jiných fyzických osob
 • podává vyjádření soudu v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, v řízení o osvojení a v řízení o rozvodu
 • činí nezbytná opatření na ochranu dětí, které nepobývají trvale nebo déle než 90 dnů na území ČR
 • plní stanovené úkoly u dětí a mladistvých vyžadujících zvýšenou pozornost, zejména u dětí a mladistvých ohrožených sociálně patologickými jevy:
 • vede rejstříky v souladu s věstníkem pro orgány krajů a orgánů obcí vztahující se k sociálně-právní ochraně dětí
 • je účastníkem v trestním a přestupkovém řízení vedeném proti mladistvým osobám
 • podává návrhy soudu na upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění z ochranné výchovy nebo jejího prodloužení
 • sleduje dodržování práv dětí a mladistvých v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • vykonává návštěvy dětí a mladistvých umístěných v těchto zařízeních a posuzuje, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení
 • vydává písemný souhlas s pobytem dětí a mladistvých s nařízenou ústavní výchovou u rodičů nebo jiných fyzických osob
 • spolupracuje s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo dětí, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí.

rozhoduje o:

 • uložení povinnosti rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít pomoci odborného poradenského zařízení
 • odmítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte k nahlédnutí do spisové dokumentace vedené o dítěti

zabezpečuje:

 • vydání pověření ke zřízení a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
 • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče zejména tím, že vyhledává vhodné osvojitele a pěstouny a děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče
 • činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • uzavírání, plnění a ukončování dohod o výkonu pěstounské péče

sleduje:

 • dodržování práv dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v domovech pro osoby se zdravotním postižením a posuzuje, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení
 • vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických nebo právnických osob než rodičů za účelem náhradní rodinné péče.