Oddělení strategického rozvoje

Oddělení strategického rozvoje
Kontaktní informace
 AdresaTovární 1287/4
 Emailpetr.kubicek@mujes.cz
Zaměstnanci oddělení
Kubíček Petr, Ing.
vedoucí Oddělení strategického rozvoje
584 498 153
petr.kubicek@mujes.cz
kancelář 217, Tovární 1287/4
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Tento odbor nemá nahrány žádné soubory ke stažení
Informace
Nejsou vloženy žádné informace
Popis činnosti oddělení

Městský architekt:

  • konzultační a poradenská činnost pro občany, investory a zpracovatele veřejných zakázek města k otázkám stavebních záměrů na území města a k rozvoji města obecně
  • věnovat se aktuálním tématům ovlivňující budoucí rozvoj města:
  • zpracování koncepce veřejného prostoru, tj. městského mobiliáře, veřejného osvětlení, zpevněné plochy
  • standardní spolupráce - návrhy úprav drobných staveb a detailů (např. úpravy chodníků, zábradlí, cedulí apod.), oblast obecně poradenská pro samosprávu (spolupráce při tvorbě zadání městských investičních záměrů), účast na jednáních Rady a Zastupitelstva města a účast na jednáních komisí Rady a výborů Zastupitelstva, bude - li  yžadováno
  • konzultační a poradenská činnost pro stavební úřad
  • konzultace a spolupráce s pořizovatelem při přípravě a projednání územně plánovací dokumentace a hodnocení jejich naplňování
  • konzultační a poradenská činnost pro jiné odbory MěÚ, jejichž náplň se dotýká urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, dopravy apod.