Projekty, záměry města

Investiční záměry města Jeseník 2014 - 2018

Město Jeseník připravuje a realizuje množství projektů, popis nejvýznamjších projektů naleznete v této sekci. Připravovanými projekty se zabývá poradní orgán zastupitelstva města Výbor pro strategický rozvoj a investice, zápisy z výboru naleznete zde. Investice města vychází ze strategických dokumentů, ty naleznete zde.

Kontaktní osoba: vedoucí oddělení investic Ing. Jiří Uher (jiri.uher@mujes.cz)

Kam dál?
Centrum společných aktivit

Centrum společných aktivit

Záměr: Revitalizací objektu vznikne interaktivní knihovna, multimediální učebna, hudební sál a projektová místnost s kuchyňkou. V těchto prostorech se budou uskutečňovat společné aktivity mezi různými zájmovými, věkovými a profesními skupinami obou měst (senioři, hudební skupiny, školn ... (více)

Cyklostezka

Cyklostezka

Na podzim 2017 byl dokončen poslední úsek plánovaných cyklostezek na území města, které jsou součástí komplexní trasy Moravské stezky. Moravská stezka je cyklistická trasa, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou. Cyklotrasa začíná na česko-polských státních hranicích a je vedena nádhe ... (více)

Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště

Záměr: Předmětem stavebních prací byla úprava stávající plochy venkovního hřiště v blízkosti ZŠ Boženy Němcové, vybudování živičných komunikací dopravního hřiště a chodníků ze zámkové dlažby. Úprava ostatních ploch mimo komunikace – zatravnění, výsadby a mobiliář. Dále se jednalo o oplocení a osv ... (více)

Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

Záměr: Vybudování nové hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Zóně Za Podjezdem.  Stav: příprava projektu Předpokládaný rozpočet: 18 mil. s DPH Dotace: Integrovaný regionální operační program

Chodníky

Chodníky

Město Jeseník připravuje výstavbu několika chodníků, a to konkrétně na ulici Rejvízské, v horní části ulice Dukelské a chodník do jesenických lázní na Priessnitzově ulici. Chodník na ulici Lipovská se nyní realizuje a měl by být hotov v létě roku 2018.

Multifunkční sportovní areál

Multifunkční sportovní areál

Na základě probíhajících prací výstavby nové sportovní haly a zpracovávání studie víceúčelové haly s ledovou plochou se jeví jako logická myšlenka celkového řešení sportovního areálu na Dukelské ulici v Jeseníku. Sportovní areál se nachází v západní části ulice Duk ... (více)

Náměstí Hrdinů

Náměstí Hrdinů

Záměr: Urbanistické řešení daného prostoru prověřila studie, záměrem je vybudovat v centru města reprezentativní prostor, který plní svoji funkci, ale již zastaral a potřebuje obnovu. Náměstí Hrdinů tvoří urbanistickou osu území mezi částí centra při ulic Lipovská a s ... (více)

Parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147

Parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147

Záměr: Sběrné parkoviště na ul. Karla Čapka v blízkosti budovy IPOS. Projekt je součástí komplexního projektu "Krajem Niského knížectví a slezských velikánů V. Priessnitze a J. von Eichendorffa", jehož součástí je za město Jeseník také investice do rekonstrukce Muzikantské stezky a výstavba Vo ... (více)

Proluka

Proluka "U tržnice"

Úprava současné parkovací plochy "U tržnice" v těsné blízkosti Masarakova náměstí. K dispozici je studie (viz níže) a nyní je diskutován další vývoj této lokality. V řešení je především koncepční využití toho prostoru - zda se bude jednat především o zónu dopravní (parkoviště) či klidovou zónů, p ... (více)

Rejvízský most a most na ul. Slunnou

Rejvízský most a most na ul. Slunnou

Záměr: Vybudování nového most na ulici Rejvízskou z ulice Šumperská, kterou realizuje Správa silnic Olomouckého kraje. Město Jeseník realizuje výstavbu nového mostu z ulice Rejvízská na ulici Slunnou místo současného provizorního most. Během jara 2018 proběhnou dokončovací p ... (více)

Sáňkařská dráha

Sáňkařská dráha

Záměr: Město Jeseník se rozhodlo na základě podnětů sáňkařského oddílu a Českomoravské sáňkařské asociace prozkoumat možnost a podmínky výstavby nové přírodní sáňkařské dráhy v tradičním území pod Křížovým vrchem. Uvažovaná dráha by byla využívána celoro ... (více)

Sídliště 9. května

Sídliště 9. května

Záměr: Projekt postupné revitalizace sídliště 9. května. Proběhla první etapa regenerace v severozápadní části sídliště (výměna veřejného osvětlení, nové chodníky, rekonstrukci místních komunikací, dvě hřiště a sadové úpravy včetně výsadby nových stromů), nyní probíhá druhá ... (více)

Sídliště Pod Chlumem

Sídliště Pod Chlumem

Záměr: Projekt postupné revitalizace sídliště Pod Chlumem - nyní probíhá proces tvorby studie popisující rozvoj této lokality. V rámci studie probíhala také anketa mezi občany. Další aktuální informace na stránkách zpracovatele City Upgrade. Hotová studie bude předložena v létě 2018. Na poz ... (více)

Smetanovy sady

Smetanovy sady

Jedná o studii budoucího rozvoje největšího městského parku, který se nachází východně od centra města, tedy lokality Smetanových sadů - úpravu zeleně, mobiliáře, pramenů, cest a dalších prvků parku. V rámci studie probíhala také anketa mezi občany. Další aktuální info ... (více)

Sociální bydlení (bytový dům na ul. Tylova č. 652)

Sociální bydlení (bytový dům na ul. Tylova č. 652)

Záměr: Rekonstrukce bytového domu na Tylově ul., čímž vznikne 8 sociálních bytů, celý objekt bude sloužit pro byty různých velikostí, lidé budou mít také k dispozici novou prádelnu se sušárnou a sklepní prostory. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce společných prostor, nové stoupačky kana ... (více)

Sportovní hala

Sportovní hala

Záměr: Projekt nové sportovní haly v Jeseníku sloužící pro futsal, florbal, tenis, volejbal, badminton, lezectví, atd. Kapacita haly bude cca 380 návštěvníků. Stav: realizace stavby do léta 2018 Předpokládaný rozpočet: 65 mil. s DPH Dotace: Olomoucký kraj ... (více)

TeenAge Park

TeenAge Park

Záměr: Potřebuje Jeseník nový sportovně zábavní park – Teen Age Park? Umístěním nového sportovně zábavního parku do území se rozšíří možnost a pestrost sportovního vyžití pro širokou veřejnost. Zóna bude určená k odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném ča ... (více)

Ulice Tyršova a Na Úbočí - rekonstrukce inženýrských sítí

Ulice Tyršova a Na Úbočí - rekonstrukce inženýrských sítí

Záměr: Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Tyršova - vodovod, kanalizace, plynovod, na které se podílejí Vak Jesenicka, Innogy a město Jeseník, je rozdělena do několika etap a dotkne se také ulice Na Úbočí. Jednotlivé etapy budou předběžně probíhat takto: 1. etapa od 21. května do 17. června,  ... (více)

Úschovna kol

Úschovna kol

Záměr: V rámci společného projektu Mikroregionu Jesenicko, České Vsi a Priessnitzových léčebných lázní, který byl podpořen Olomouckým krajem, vzniklo kromě pěti značených okruhů Jescyklo a několika zastavení, také dvě místa určená pro úschovu kol. Jedno z nich naleznete u budovy Katovny - informač ... (více)

Vodní svět Vincenze Priessnitze

Vodní svět Vincenze Priessnitze

Záměr: Jedná se o vodní svět pro děti do 15 let, o edukační interaktivní infrastrukturu, jejímž cílem je poučit děti a mládež o využití a možnostech vody. Vody, která je dědictvím, základem života, vody, která může léčit. Vodní svět má být umístěn v dolním partu ... (více)

Zimní stadion

Zimní stadion

Záměr: Předmětem záměru je umístění zimního stadionu do vymezeného prostoru na pozemcích stávajícího sportovního areálu v prostoru za kuželnou. Výhodou tohoto pozemku, který je určen pro výstavbu čistě sportovních zařízení s potřebným ostatním vybavením. Zimní stadio ... (více)