STIPENDIUM PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

I v letošním roce město Jeseník podpoří studenty finančním příspěvkem ve výši 4.000,- Kč na studium středních škol v okrese Jeseník. Příspěvek je určen na podporu žáků denního studia, kteří po ukončení povinné školní docházky na základní škole bezprostředně zahájí studium v prvním ročníku střední školy na území ORP Jeseník a mají trvalé bydliště ve městě Jeseník.

Žádost o poskytnutí příspěvku se podává v termínu od 15.10. do 15.11.2019.

Kde: Městský úřad Jeseník, IPOS K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník, 3. patro
S kým: Oddělení školství
Kdy: úřední hodiny

 Vybraná řešení životních situacíPodání žádosti o příspěvek na studium