Dotace z rozpočtu města

Město Jeseník poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený zpravidla veřejně prospěšný účel uvedený v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci vyhlášeného dotačního programu, nebo na základě individuální žádosti. Obecné informace zde.

Kontakt:

  • Dotační program na podporu sportu, akcí a individuálních žádostí (mimo sociální oblast): Vendula Doleželová (oddělení školství), tel.: +420 584 498 526, vendula.dolezelova@mujes.cz
  • Dotační program na podporu sociálních služeb 2020 a individuální žádosti (sociální oblast): Bohumila Ptáčková (odbor sociálních věcí a zdravotnictví), tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz