Řidičský průkaz

Evidenci vozidel a řidičů řeší zejména Oddělení dopravně správních agend. Od 1. července 2018 je možné žádat o vydání řidičského průkazu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. K žádosti se již nepřikládají papírové fotografie, kromě žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu. Fotografie jsou pořizování přímo na přepážce.

Kde: Městský úřad Jeseník, IPOS K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník, PODLAŽÍ 5
S kým: Oddělení dopravně správních agend

Správní poplatky:
Vydání řidičského průkazu 200,- Kč
Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě (5prac. dnů) 700,- Kč
Vydání mezinárodního řidičského průkazu 50,- Kč
Vydání paměťové karty do tachografu 700,- Kč

Zobrazit řešení životních situací tohoto oddělení

OBJEDNEJTE SE NA ÚŘAD NA KONKRÉTNÍ ČAS 

 Vybraná řešení životních situacíŽádost o vydání řidičského průkazu z důvodu jeho končící platnosti nebo jehož doba platnosti...Žádost o výpis z registru řidičů a o výpis záznamů z bodového hodnocení řidičeŽádost o vydání mezinárodního řidičského průkazuŽádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazuŽádost o vydání řidičského průkazu z důvodu jejich ztráty, odcizení, zničení nebo poškozeníŽádost o vydání řidičského průkazu-rozšíření řidičských oprávněníVrácení pozbytého (dříve odňatého) řidičského oprávnění po vykonání správního trestu (trestu...Vrácení řidičského oprávnění, odňatého z důvodu ztráty zdravotní způsobilostiVrácení řidičského oprávnění, pozbytého na základě dosažení 12 bodů bodového hodnocení řidičů