Výměna městského bytu

Název
Výměna městského bytu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:bude doplněno následně
Kód životní situace:bude doplněno následně
Pojmenování (název) životní situace:Výměna městského bytu
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Současný nájemce bytu, který žádá o výměnu
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Formou písemné dohody a se souhlasem pronajímatele. Za město Jeseník jakožto pronajímatele tento souhlas udělí rada města na základě doporučení bytové komise
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Písemnou žádostí podanou na MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení majetku, která musí obsahovat údaje žadatelů o schválení výměny bytů, adresa jejich nynějších bytů, velikost bytů, odůvodnění výměny bytů aj.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:S pracovníky MěÚ Jeseník (viz výše) v úřední hodiny oddělení či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Písemná dohoda a souhlas pronajímatele, potvrzení, že nájemce není dlužníkem a nebo nemá výpověď z nájmu, občanský průkaz
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Žádost o schválení výměny bytů, kterou vyplníte na MěÚ Jeseník, oddělení majetku
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:nejsou stanoveny
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Bytová komise, Rada města Jeseník
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Občanský zákoník, § 715
Za správnost návodu odpovídá:MěÚ Jeseník, oddělení majetku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Kamila Pecinová (+420 584 498 147)
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2012
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:12.4.2017