Prodej pozemku/ů v majetku města Jeseníku

Název
Prodej pozemku/ů v majetku města Jeseníku
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Prodej pozemku/ů v majetku města Jeseníku
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Právnická i fyzická osoba
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podání žádosti o prodej pozemku/ů
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, oddělení majetku, s Jaroslavou Hajdovou v úřední hodiny oddělení či dle domluvy
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádosti se vyřizují v řádném pořadí tak, jak přicházejí a dle termínu zasedání rady města a zastupitelstva města
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:Pravidla prodeje pozemků a příslušenství ve vlastnictví města Jeseník - viz Formuláře

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Za správnost návodu odpovídá:MěÚ Jeseník, oddělení majetku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Jaroslava Hajdová (+420 584 498 184)
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2012
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:05.09.2013