Podání žádosti o příspěvek na studium

Název
Podání žádosti o příspěvek na studium
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Příspěvek na studium
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Kontaktní místo – Městský úřad Jeseník, K. Čapka 1147/10,
odd.školství, Helena Machová, tel. 584 498 523,
helena.machova@mujes.cz
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Zletilý žadatel nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Dle Pravidel pro poskytování příspěvků na studium SŠ v ORP Jeseník viz
https://www.jesenik.org/odbory-meu/14-oddeleni-skolstvi.html,
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti v písemné podobě na podatelně MěÚ Jeseník.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K. Čapka 1147/10, 3. patro, č. dveří 309 – Helena Machová, tel. 584 498 523,
od 15.10.- 15.11. kalendářního roku.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost a potvrzení střední školy o studiu.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:viz níže formulář Příspěvek na studium
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Dle termínu jednání Rady města
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Formulář: Pravidla pro poskytování příspěvků na studium SŠ v ORP Jeseník 

Formulář: Příspěvek na studium

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:30.08.2019
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:30.08.2019