Vydání rybářského lístku.

Název
Vydání rybářského lístku.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vydání rybářského lístku.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o řízení zahájené na základě žádosti občana.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Řízení se zahajuje na základě žádosti občana doplněné přílohami.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti s přílohami dle následujících bodů.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí
S kým: Ing. Řeha
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:· Občanský průkaz
· Osvědčení o kvalifikaci
· U žádosti o další rybářský lístek dosavadní rybářský lístek.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Žádost o vydání rybářského lístku
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek při vydání rybářského lístku:

· roční 100,-Kč
· tříletý 200,-Kč
· desetiletý 500,-Kč
· s neomezenou platností 1.000,-Kč
· odborní pracovníci na úseku rybářství, rybářská stráž, ryb. hospodář, studenti odborných škol platí 50% z ceny
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:na počkání
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení výše uvedených dokladu, nelze podávat elektronickou formou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění , Vyhláška č. 197/2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o rybářství, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Pracovník státní správy rybářství odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění a vyhláška č. 197/2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o rybářství.

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník– odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Martin Řeha
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018