Pišková Květoslava

Informace o osobě
Odbor / oddělení
FunkceCzechPoint, ověřování listin a podpisů, evidence obyvatel
Popis

Provádí vidimaci a legalizacie (ověřování listin a podpisů) dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. provádí identifikace fyzických a právnických osob podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje služby kontaktního místa CZECH POINT: výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis snímku z katastrální mapy, výpis z obchodního rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis ze živnostenského rejstříku, vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH, výpis z insolvenčního rejstříku. Dále provádí autorizovanou konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak, úkony spojené s datovými schránkami, např. zřízení datové schránky, oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, vede evidenci obyvatel ve správním obvodě ORP Jeseník, přihlašuje občany k trvalému pobytu ve městě Jeseník, vede správní řízení o zrušení trvalého pobytu občanům města Jeseník, poskytuje informace o postupu a vyřizování žádostí o zprostředkování kontaktu, na žádost poskytuje výpis z informačního systému evidence obyvatel, umožňuje občanům zvolit si adresu pro doručování, vede voličské seznamy a vydává voličské průkazy.

Kontaktní informace
Emailkvetoslava.piskova@mujes.cz
Telefon584 498 481
Kancelář
kancelář 320, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.