Gvizdová Jana, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcevedoucí oddělení investic, veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Popis

Vykonává agendu a v samostatné působnosti města zajišťuje zadávání veřejných zakázek dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále veřejných zakázek malého rozsahu dle platné směrnice rady města o zadávání veřejných zakázek. Připravuje podklady pro zadávací řízení realizovaná dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména připomínkování textu zadávacích dokumentací, přípravu smluv, kontrolu úplnosti projektových dokumentací, výkazů výměr a dalších požadovaných příloh. Vede fyzickou evidenci smluv podepsaných v rámci kompetence OIR. Zajišťuje a vypracovává podklady pro uzavírání, rušení, odstupování od smluv vztahujících se k investicím města a předkládá návrhy na opatření, zpracovává případné dodatky k uzavřeným smlouvám v rámci kompetence OIR.

Kontaktní informace
Emailjana.gvizdova@mujes.cz
Telefon584 498 169
Kancelář
kancelář 206, 1. patro Tovární 1287/4
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.