Michalčáková Eva, Bc., DiS.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcepověřená vedením oddělení
Popis

„Metodicky řídí, koordinuje, kontroluje činnost oddělení a zodpovídá za výkon jeho činností dle příslušných právních předpisů. Přijímá, prošetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty a připomínky občanů na svěřeném úseku. Zpracovává materiály a zprávy pro orgány města.

Zajišťuje přímý výkon sociálně-právní ochrany dětí dle aktuální potřeby a poskytuje sociálně-právní poradenství rodinám a jednotlivcům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Podílí se na preventivní činnosti pro nezletilé děti na území Jesenicka formou přednášek a dalších obdobných aktivit. Sleduje v rámci území nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a navrhuje opatření k omezení působení nepříznivých vlivů na děti.“

Kontaktní informace
Emaileva.michalcakova@mujes.cz
Telefon584 498 447
Kancelář
kancelář 444, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.