Řeha Martin, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcezástupce vedoucí odboru, státní správa myslivosti, státní správa rybářství
Popis

zastupuje vedoucího odboru, rozhoduje každoročně o konání chovatelské přehlídky,vydává souhlas k zavádění dalšího druhu zvěře v honitbě,vydává souhlas s vypouštěním zvěře pro danou honitbu,schvaluje zařízení k záchrannému chovu, projednává vypouštění jedinců zvěře ze záchranného chovu, vydává souhlas k dočasnému držení lišky v zajetí, rozhoduje o umístění slanisek, napajedel nebo zařízení pro přikrmování zvěře, nařizuje omezení nebo i zákaz vstupu do honitby,sděluje dalším orgánům státní správy požadavky potřebné k ochraně zvěře, rozhoduje o krmení zvěře na náklad uživatele honitby, ustanovuje a odvolává mysliveckou stráž, vydává rozhodnutí o uznání honitby, vede rejstřík honebních společenstev, vydává úřední potvrzení o zápisu do rejstříku HS, přičleňuje honební pozemky k jiným honitbám a ruší rozhodnutí o uznání honitby, určuje náhradu za přičlenění honebních pozemků, v rozhodnutí o uznání honitby uvádí jakostní třídy honitby a min. a normov. stavy zvěře, povoluje změnu honitby ,rozhoduje o změně minimálních a normovaných stavů zvěře,rozhoduje o zániku obory,vede evidenci honiteb a jejich využití,ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře, přijímá výsledky sčítání zvěře, příp. nařizuje nové konečné sčítání,rozhodnutím určuje plán mysliveckého hospodaření, kontroluje plnění plánů,vyjadřuje se k záměru lovit zvěř bez omezení a plánu, rozhoduje o snížení stavu zvěře v honitbě,zpracovává statistická hlášení za honitby, povoluje, příp. ukládá úpravy stavu zvěře,zrušuje chov druhu zvěře, která působí škody, povoluje lov mimo dobu lovu,povoluje lov na nehonebních pozemcích, vydává a odebírá lovecké lístky,rozhoduje v pochybnostech, která plodina je vysokocenná, soustavně dozírá na dodržování zákona o myslivosti,soustavně dozírá na dodržování zákona o myslivosti,Více informací týkajících se myslivosti v okrese Jeseník naleznete na: www.jesenik.org/region/myslivost, vydává a odebírá rybářské lístky, ustanovuje a vede evidenci rybářských stráží

Kontaktní informace
Emailmartin.reha@mujes.cz
Telefon584 498 425
Kancelář
kancelář 446, 4. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.