Podhola Matěj, Mgr.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkceochrana ovzduší, odpadové hospodářství
Popis

v případě nepřítomnosti zastupuje v dohodnutém rozsahu úsek ochrany ovzduší vydává rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem a uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů přijímá, eviduje a počítačově zpracovává hlášení o produkci odpadů a zařízení za předešlý rok přijímá, eviduje a verifikuje evidenční listy původců odpadu při likvidaci těchto odpadů oprávněnou firmou je dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska odpadového hospodářství kontroluje u právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí dodržování ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství řeší podněty a stížnosti na úseku odpadového hospodářství v souvislosti s činností firem státní správa ochrany ovzduší zastupuje vedoucí oddělení vydává rozhodnutí o vyměření poplatku u středních stacionárních zdrojů znečištování ovzduší (dále jen ZZO) vede evidenci oznámení pro střední stacionární ZZO a tyto údaje poskytuje ministerstvu vydává rozhodnutí o vyměření poplatku u malých stacionárních zdrojů. ověřuje údaje souhrnné provozní evidence ZZO a předává je ministerstvu ukládá pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti ze strany provozovatelů ZZO ukládá pokuty za porušení povinností při spalování v otevřených ohništích je dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší zpřístupňuje informace o stavu ovzduší na internetových stránkách města

Kontaktní informace
Emailmatej.podhola@mujes.cz
Telefon584 498 412
Kancelář
kancelář 452, 4. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.