Kunčarová Kamila

Informace o osobě
Odbor / oddělení
FunkceCzechPoint, ověřování listin a podpisů, informační kancelář městského úřadu
Popis

Provádí vidimaci a legalizacie (ověřování listin a podpisů) dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. provádí identifikace fyzických a právnických osob podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje služby kontaktního místa CZECH POINT: výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis snímku z katastrální mapy, výpis z obchodního rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis ze živnostenského rejstříku, vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH, výpis z insolvenčního rejstříku. Dále provádí autorizovanou konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak, úkony spojené s datovými schránkami, např. zřízení datové schránky, oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových atd. Vede evidenci a úložiště listovních zásilek pro občany s trvalým pobytem hlášeným na úřední adrese Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník. Zabezpečuje služby informační kanceláře Městského úřadu Jeseník.

Kontaktní informace
Emailkamila.kuncarova@mujes.cz
Telefon584 498 174
Kancelář
kancelář 5/507, přízemí radnice, Masarykovo nám. 167/1
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.