Vinklerová Lenka, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkceekonom
Popis

Zpracovává návrh rozpočtového výhledu, rozpočtu a rozpočtových změn oddělení a kontroluje čerpání schváleného rozpočtu v rámci odboru. Vede agendu spojenou s organizacemi zřízenými městem a organizacemi s majetkovou účastí města v kompetenci odboru (Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, Jesenické koupaliště s.r.o., Technické služby Jeseník a.s., Vak-Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s.) a dále agendu spojenou s hotelem Slovan, obchodním centrem Alkron a s domovními a blokovými kotelnami. Za město zodpovídá za agendu pojištění majetku.

Kontaktní informace
Emaillenka.vinklerova@mujes.cz
Mobil777 604 674
Telefon584 498 115
Kancelář
kancelář 402, 1. patro Tovární 1287/4
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.