Pecinová Kamila, Bc.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkceveřejné prostranství, umisťování reklam, pronájem bytů, nebytových prostor
Popis

Přijímá ohlášení k užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č.7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, např. lešením, výkopy, manipulačními plochami, dále prodejními stánky, reklamně-prodejními akcemi ve městě a umisťování reklamních tabulí na veřejném prostranství. Vyřizuje a vyhotovuje nájemní smlouvy na pronájem pozemků k umisťování reklamních zařízení a navigačních systémů ve městě, které předkládá orgánům obce (radě města) ke schválení. Provádí inventarizaci svěřeného majetku města. Vede evidenci žádostí o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu (výběr nájemců uvolněných bytů se řídí Pravidly pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku), předkládá podněty týkající se bytového fondu města (výměny bytů, podnájem, zařazení a vyřazení žádostí o byt, uzavření smlouvy o nájmu aj.) k projednání bytové komisi a radě města. Předkládá podněty týkající se pronájmu a výpůjčky městských nebytových prostor radě města (zveřejnění a schválení pronájmu, výpůjčky aj.).

Kontaktní informace
Emailkamila.pecinova@mujes.cz
Telefon584 498 147
Kancelář
kancelář 304, přízemí Tovární 1287/4
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.