Šimková Zuzana, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcezástupce vedoucího oddělení, stavební dozory, terénní kontrolní činnosti, místní komunikace (zvláštní užívání komunikací, předzahrádky, prodejní místa), sjezdy, veřejné osvětlení
Popis

Zastupuje město v územních a stavebních řízeních všech staveb na území města. Vyjadřuje se přímo na jednáních nebo písemně vždy, kdy je město o vyjádření k jakémukoliv stavebnímu záměru stavebníkem nebo projektanty požádáno. Hájí především zájmy vyplývající z povinnosti řádně hospodařit s městským nemovitým majetkem, záměry města vyjádřené v územním plánu, rozvojových dokumentech, nebo usneseních orgánů města (rady a zastupitelstva). Vydává souhlas se zvláštním užíváním komunikací – umístění předzahrádek, sjezdy k nemovitostem.

Kontaktní informace
Emailzuzana.simkova@mujes.cz
Telefon584 498 103
Kancelář
kancelář 305, přízemí Tovární 1287/4
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.