Nepejchalová Monika, Ing. Bc.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcevedoucí Oddělení majetku
Popis

Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje práci celého oddělení majetku (dále jen „OM“). S péčí řádného hospodáře vykonává komplexní agendu v samostatné působnosti města spojenou s prodejem, pronájmem pozemků, bytového a nebytového fondu města v rámci kompetence OM. Sleduje legislativu a vývoj v dané oblasti a vypracovává související návrhy na opatření určené orgánům města. Podílí se na vedení samostatné evidence žádostí vztahujících se k prodejům pozemků (průmyslové zóny, stavební pozemky apod.), bytového a nebytového fondu města v kompetenci OM, zpracovává je k vyřízení; vypracovává podklady pro orgány města. Zajišťuje podklady pro převody pozemků, bytového a nebytového fondu dle platných pravidel, vypracovává podklady k převodním smlouvám, včetně právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, prodeje a jiných forem dispozice. Dále vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti lesního majetku města, včetně příslušné evidence, dle platného lesního hospodářského plánu a dalších souvisejících platných předpisů, dále má na starosti agendu veřejné zeleně a hřbitovů. Zastupuje město za vlastníka při správních a jiných řízeních spojených se správou majetku a hospodařením města v rámci kompetence OM.

Kontaktní informace
Emailmonika.nepejchalova@mujes.cz
Telefon584 498 138
Kancelář
kancelář 301, Tovární 1287/4
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.