Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty - rozpočtová opatření RO 26/2019 - RO 37/2019, 1. změna rozpočtu (RO 38/2019 - RO 45/2019), rozpočtová opatření RO 46/2019 - RO 52/2019