ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách - na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Jeseník - OSU/040/2018

na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Jeseník - OSU/040/2018
Přílohy