Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty - rozpočtová opatření č. RO 47/2020 - RO 52/2020, RO 53/2020, RO 54/2020 - RO 62/2020