Zveřejnění záměru města bezúplatně převést pozemkovou parcelu

Přílohy