ÚZSVM- Vyhlášení aukce na prodej nemovitých věci v k.ú. Jeseník prostřednictvím EAS - Pozemková parcela č. 1043/3 a 1043/4 v k.ú. Bukovice u Jeseníka

Pozemková parcela č. 1043/3 a 1043/4 v k.ú. Bukovice u Jeseníka