ÚZSVM- Vyhlášení aukce na prodej nemovitých věci v k.ú. Jeseník prostřednictvím EAS - na prodej pozemku parc. č. 758/1; 758/2; 769/1; 769/3 v k.ú. Jeseník

na prodej pozemku parc. č. 758/1; 758/2; 769/1; 769/3 v k.ú. Jeseník