Usnesení 146. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 05. 09. 2018

4142.
Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000,- Kč paní M. M., dle důvodové zprávy.
4143.
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000,- Kč paní M. M., dle důvodové zprávy.
4144.
Rada města revokuje usnesení