Usnesení 149. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26. 09. 2018

4198.

Rada města jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník paní BcA. Petru Fusovou DiS.,  dle důvodové zprávy.